Treći upisni rok – broj slobodnih mjesta, rokovi i datum prijemnog ispita

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4861-1.1/21 od 16.09.2021. godine, objavljuje Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21.06.2021. godine.

Broj slobodnih mjesta

Studijski programi Budžet TK Samofinansirajući Vanredni
Rudarstvo 11 10  
Geologija 14 10  
Građevinarstvo 12  
Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina 10 5  
Sigurnost i pomoć 3  
UKUPNO 35 40  

Bitni datumi

Podnošenje prijava za treći upisni rok vršit će se od 20. 09. do 22. 09. 2021. godine,

Prijemni ispit održat će se 23. 09. 2021. godine u 10,00 sati.

Privremena rang- lista kandidata objavit će se do 24. 09. 2021. godine,

Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 29. 09. 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 30. 09. do 01. 10. 2021. godine.

Obrasci

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu ili se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta Konkursa, u kojem kandidat mora naznačiti fakultet  kao i  studijski program na koji se želi upisati.

Tačan broj slobodnih mjesta biti će utvrđen po okončanju upisa u drugom upisnom roku (broj mjesta za upis kandidata koji se finansiraju iz Budžeta TK/ u kategoriji studenata koji se sami finansiraju (SVP)/ vanrednih studenata. Broj slobodnih mjesta na trećem upisnom roku biti će objavljen 17. 09. 2021. godine na web stranici Univerziteta unitz.ba

You may also like...