Saopćenje za javnost – takmičenje studenata građevinskog fakulteta

U okviru takmičenja „Allplan Student Competion – Faculty  Hackathon“, koje je održano od aprila do juna mjeseca 2021. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzi, učestvovali su Timovi studenata sa Građevinskog odsjeka.

Zadatak Timovima u okviru takmičenja bio je izrada 3D modela poslovno-stambenog objekta, spratnosti P+8.

Voditelj Projekta je dr.sc. Besim Demirović, vanr.prof.

Svim učesnicima – studentima RGGG-a, organizator takmičenja Baldinistudio d.o.o. Zagreb i Rudarsko-geološko-građevinski fakultet je obezbijedio prigodne poklone.

Pobjednički tim sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, odlazi na regionalno takmičenje, koje se održava na Građevinskom fakultetu u Beogradu, od 15.07.-17.07.2021. godine. Na takmičenju učestvuje 15 fakulteta. Očekujemo da će Tim našeg Fakulteta u sastavu:

  1. Muratović Edin – voditelj Tima
  2. Gušić Seid
  3. Talović Aladin i drugi,

ostvariti zapažene rezultate, a Fakultet i Univerzitet u Tuzli pružiće maksimalnu podršku.

You may also like...