Erasmus + stipendije „Middle East” Tehničkog univerziteta (METU)

„Middle East“ Tehnički univerzitet, Ankara, Turska, objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus sporazuma o saradnji, za akademsku 2016/17 godinu.
Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa.
Stipendija obuhvata putne troškove i mjesečnu stipendiju u iznosu 800 EUR.
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Više informacija možete pronaći na:

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV
  4. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records ) za studente I ciklusa, kopija diplome i dodatka diplomi za studente II ciklusa na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
  7. Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1
  8. Nominacijsko pismo – ovaj dokument izdaje vaš matični fakultet/akademija Univerziteta u Tuzli u kojem se kandidatu daje podrška prilikom prijavljivanja

Prijave dostaviti putem e-maila: sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + METU, najkasnije do 15.07.2016. godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528

You may also like...