Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije Danijela Ružića, dipl.inž.građevinarstva

Odbrana projekta doktorske disertacije mr.sci. Danijela Ružića, dipl.inž.građevinarstva, studenta III ciklua studija, pod radnim naslovom:

“ANALIZA ROBUSNOSTI OSLABLJENIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA ARMINARNIH SA TEKSTILOM”, održat će se u utorak 04.05.2021. godine sa početkom u 13 sati na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultet Univerziteta u Tuzli, sala broj: 76.

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom u sastavu:

1.Dr.sci. Mirsad Topalović, vanredni profesor

uža naučna oblast “Građevinske konstrukcije”

Rudarsko-geološko-građevinskom fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik

2. Dr.sci. Damir Zenunović, redovni profesor

uža naučna oblast “Građevinske konstrukcije”

Rudarsko-geološko-građevinskom fakultet Univerziteta u Tuzli, član

3. Dr.sci. Radomir Folić, profesor emeritus

uža naučna oblast “Konstrukcije u građevinarstvu”

Rudarsko-geološko-građevinskom fakultet Univerziteta u Tuzli, član

You may also like...