Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije Kemala Zahirovića, MA građevinarstva

Odbrana projekta doktorske disertacije Kemala Zahirovića, MA građevinarstva, studenta III ciklusa studija, pod radnim naslovom:

“ANALIZA ROBUSNOSTI ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA SA MONTAŽNIM VEZAMA”, održat će se u utorak 04.05.2021. godine sa početkom u 14 sati na Rudarsko-geološko-građevinskom fakulteta Univerziteta u Tuzli, sala broj: 76

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom u sastavu:

1.Dr.sci. Damir Zenunović, redovni profesor

uža naučna oblast “Građevinske konstrukcije”

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik

2. Dr.sci. Mirsad Topalović, vanredni profesor,

uža naučna oblast “Građevinske konstrukcije”

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

3. Dr.sci. Radomir Folić, profesor emeritus

uža naučna oblast “Konstrukcije u građevinarstvu”

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, član.

You may also like...