Sastanak sa predstavnicima Službe civilne zaštite Grada Tuzla

U okviru planiranih aktivnosti u drugom preiodu projekta RESPONSa u srijedu 24.03.2021. godine u prostorijama Službe civilne održan je radni sastanak sa predstavnicima Grada Tuzla, kao glavnog stakeholdera (krajnjeg korisnika). U ime Gradske uprave sastanku su prisustvovali Pomoćnik gradonačelnika Grada Tuzla za Službu civilne zaštite dipl.ing. Slavko Stjepić i šef Odjeljenja za upravljanje rizicima od katastrofa dr.sc. Miralem Mulać, dipl.ing.geologije.  

Ovom prilikom je voditelj Projektog tima Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof.dr. Kenan Mandžić prezentovao RESPONSa Projekat prisutnima i upoznao ih sa aktivnostima koje predstoje u projektu te ulogom Gradske uprave i Službe civilne zaštite kao krajnjeg korisnika. Gradska uprava i Služba civilne zaštite Grada Tuzla iskazali su svoju podršku Projektu, kao i spremnost za saradnju a za kontakt osobu imenovan je g-din Mulać. Istaknuto je i da će RTV7 kao Medijski servis Grada Tuzla biti na dispoziciji i medijski pratiti RESPONSa projekat.

You may also like...