Obavještenje za kandidate u postupku sticanja naučnog stepena doktor nauka po propisima prije ZOVO iz 2016. godine

Obavještavamo kandidate koji su započeli postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona ( „Sl. novine TK“ broj: 7/16, 22.6.2016. godine, da se naučni stepen doktora nauka na ovaj način može steći najkasnije do kraja akademske 2020/2021. godine.

Protekom navedenog roka postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka biće obustavljen.

Zakon o visokom obrazovanju TK: http://www.vladatk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2016/SluzbeneNovineTKBR7-2016.pdf

You may also like...