Obavještenje za studente upisane na jednogodišnji studijski program drugog ciklusa zaključno sa generacijom upisane ak.2015/2016. godine i za kandidate koji su započeli postupak sticanja naučnog stepena magistra nauka prije ZOVO iz 2016. godine

  • Obavještavaju se studenti koji su započeli postidplomske studije na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju TK (Sl.novine TK br.7/16) da imaju pravo i obavezu okončati započeti studij i steći naučni stepen magistra nauka po odredbama ranijih propisa, najkasnije do kraja akademske 2020/21. godine.
  • Obavještavaju se studenti upisani na jednogodišnji studijski program drugog ciklusa studija na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, zaključno sa generacijom upisanom akademske 2015/2016. god., da su u obavezi završiti započeti studij i odbraniti završni magistarski rad do kraja akademske 2020/2021. godine.
  • Ukoliko student ne okonča postupak sticanja magistra isti će se obustaviti rješenjem dekana.
  • Za sve dodatne informacije obratiti se Studentskoj službi Fakulteta na telefon broj: 035/320-560 ili e-mail jasenka.mujkic@untz.ba

Zakon o visokom obrazovanju TK: http://www.vladatk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2016/SluzbeneNovineTKBR7-2016.pdf

You may also like...