Predstavljanje prof. dr. Nedima Suljića za članstvo u BHAAAS

BHAAAS je neprofitna, nevladina, nepristrasna, multietnička i multikulturalna organizacija čiji isključevi ciljevi su obrazovne, naučne i humanitarne aktivnosti. Misija Bosanskohercegovačko- američke akademije umjetnosti i nauka je unapređenje i razvoj umjetnosti i nauke bosanskohercegovačke dijaspore u Americi i Kanadi. Ciljevi Akademije su uspostavljanje veza izmedju BH naučnika, umjetnika i stručnjaka u Sjevernoj Americi i gradnja mostova saradnje sa domovinom. Akademija želi promovirati duh intelektualne raznolikosti i slobodnu razmjenu ideja među dijasporom, s uvjerenjem da je znanje djeljivo bogatstvo.Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) osnovana je u gradu Charlotte u Sjevernoj Karolini, 3. novembra 2007. godine.

You may also like...