Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije Neždada Ribića, MA rudarstva

OBAVJEŠTENJE
o odbrani projekta doktorske disertacije

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Nedžada Ribića, MA rudarstva, pod naslovom: „GEOTEHNIČKI MODELI STABILIZACIJE KOSINA NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA KREKANSKOG UGLJENOG BAZENA“, održat će se u srijedu 23.09.2020. godine sa početkom u 13 sati na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, sla broj: 35.

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom u sastavu:

  • dr.sci. Adnan Ibrahimović, redovni profesor,uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  • dr.sci. Sabid Zekan,vanredni profesor ,uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  • dr.sci. Muhidin Brčaninović, docent, uža naučna oblast “Priprema mineralnih sirovina trasnport i izvor u rudarstvu”, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Voditelj III ciklusa studija

Dr.sci. Tihomir Knežiček, red. prof.

You may also like...