Odbrana projekta teme doktorske disertacije mr. sci. Dževada Dostovića, dipl.inž.rudarstva

Komisija za odbranu projekta  teme doktorske disertacije mr. sci. Dževada Dostovića, dipl.inž.rudarstva,

OBAVJEŠTAVA

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekat) mr.sci. Dževada Dostovića, dipl.inž.rudarstva, studenta III ciklusa studija, pod naslovom: „EFEKTIVNOST RADA KOMPLEKSNO MEHANIZOVANOG ŠIROKOG ČELA U SLOŽENIM LEŽIŠNIM UVJETIMA RMU „BANOVIĆI“, ponovo se zakazuje za četvrtak 16.07.2020. godine, sa početkom u 8,00 sati, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakuletu Univerziteta u Tuzli,sala br.35.

                                                                                            Predsjednik

                                                                             s.r. Dr.sci. Kemal Gutić, red.prof.

You may also like...