Odbrana projekta teme doktorske disertacije mr. sci. Šefika Sarajlića, dipl.inž.rudarstva

Komisija za odbranu projekta  teme doktorske disertacije mr. sci. Šefika Sarajlića, dipl.inž.rudarstva,

OBAVJEŠTAVA

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekat) mr.sci. Šefika Sarajlića dipl.inž.rudarstva, studenta III ciklusa studija, pod naslovom: „RACIONALNI SISTEMI PRIPREME I EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA U SLOŽENIM RUDARSKO-GEOLOŠKIM USLOVIMA NA PRIMJERU NOVE JAME „BREZJE“ RMU ĐURĐEVIK““, ponovo se  zakazuje se za  ponedjeljak 20.07.2020. godine, sa početkom u 8,00 sati, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakuletu Univerziteta u Tuzli, sala br.35.

                                                                                            Predsjednik

                                                                             s.r. Dr.sci. Kemal Gutić, red.prof.

You may also like...