Obavještenje o upisu I put

Upis primljenih kandidata / I upisni rok / ak. 2020/21. godine obaviće se u periodu od 13.07.-23.07.2020. godine

Za upis potrebno je:

  • Kompletan upisni materijal za prvu godinu  – kupiti  u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu /naglasiti za budžet ili SVP /
  • 2x slike / format 4×6 /
  • Ljekarsko uvjerenje
  • Uplatnica:

Redovni studenti-  za budžet  104 KM / bijela uplatnica / i redovni studenti za SVP 754 KM  / zelena uplatnica /                                                                                                                                                   

Studenti koji pripadaju kategoriji lica iz boračke populacije koji su svoja prava ostvarila na području Tuzlanskog kantona:  šehidske porodice, RVI,djeca RVI,  nosioci najviših ratnih priznanja,djeca  nosilaca najviših ratnih priznanja, nezaposleni demobilisani borci,   kao i djeca  bez  roditeljskog staranja, djeca sa onesposobljenjem, djeca iz obitelji koje ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć sa Tuzlanskog kantona  /dostaviti  uvjerenje/ plaćaju 50% školarine i to:

  • redovan studij- budžet  54 KM
  • redovan student – SVP-379 KM

                                                                                                                        Studentska služba

Tuzla, 10.07.2020. godine

You may also like...