UPIS NA RGGF

OBAVJEŠTENJE

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u ak.2020/21. godini možete  preuzeti na web stranici Univerziteta ww.untz.ba

Prijavu na Konkurs za upis možete preuzeti na  linku >>  Prijava_na_konkurs_za_upis_I_ciklus

PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE  ( kandidati za upis na prvi ciklus studija )

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu u kojem kandidat mora naznačiti fakultet kao i studijski program na koji se želi upisati

Kandidati su u obavezi prijaviti se elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na email adresu upis2020@untz.ba 

Prijavu na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom Konkursom, na adresu Fakulteta.

Studijski program: Rudarstvo

Studijski program: Geologija

Studijski program: Građevinarstvo

Studijski program: Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

Studijski program: Sigurnost i pomoć

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica možete preuzeti ovdje

RUDARSKO-GEOLOŠKI-GRAĐEVINSKI FAKULTET

UL.URFETA VEJZAGIĆA br.2

TEL: 035/320-560
MAIL seila.stevic@untz.ba ; jasenka.mujkic@untz.ba

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs  prilaže se u ovjerenoj kopiji, kod nadležnog općinskog organa  ili slijedeća dokumetacija se :

  1. Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi.
  2. Svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane.
  4. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci
  5. Uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđena članom 19. Zakona o dopunskim  pravima boraca i članova njihovih porodica.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu/razred srednje škole prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju/rješenje o ekvivalenciji završenog razreda ili potvrdu nadležnog ministarstva obrazovanja da je taj postupak u toku.

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica može se pogledati na web stranici Univerziteta: www.untz.ba

You may also like...