Odluka o imenovanju komisije za odbranu Projekta prijedloga teme doktorske disertacije

Obavještava se javnost da će se odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekt) za mr.sci. Dževada Dostovića, dipl. inž. rud., održati u ponedjeljak 06.07.2020. godine sa početkom u 10,00 sati na RGGF-u UNTZ, sala br. 35

Obavještava se javnost da će se odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekt) za mr.sci. Šefika Sarajlića, dipl. inž. rud., održati u ponedjeljak 06.07.2020. godine sa početkom u 12,00 sati na RGGF-u UNTZ, sala br. 35.

You may also like...