Izvještaj o održanim predavanjima

U okviru projekta Erasmus+ programme /academic year 2019/2020/ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli boravio je dr sc. Stanko Ružičić, izvan. prof. Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine).

U toku boravka na RGGF-u (02.03 – 06.03.2020), prof. Ružičić je održao predavanja za studente II, III i IV godine Geologije na teme:

  • Uzorkovanje i kvaliteta podataka u monitoringu okoliša,
  • Kemijski parametri nesaturirane zone i tla,
  • Kemijska onečišćivala u okolišu,
  • Monitoring nesaturirane zone i
  • Upotreba Hydrus 1D modela u okolišu.

Osim predavanja, dogovoren je zajednički pristup (RGNF i RGGF) prema fondovima EU-e na naučno-istraživačke projekte, zajedničke terenske vježbe kao i nastavak mobilnosti nastavnika i studenata oba fakulteta.

You may also like...