Obavijest o odbrani prijedloga teme doktorske disertacije Jasmina Isabegovića

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
III ciklus studija- Geologija
Tuzla, 24.02.2020. godine

OBAVJEŠTENJE

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije( projekat) studenta III ciklusa studija Jasmina Isabegovića, MA geologije, pod naslovom: „Uticaj svojstava odloženog materijala na stabilnost odlagališta u uzajamnom odnosu visine i nagiba“,  održat će se u srijedu 04.03.2020. godine sa početkom u 9,00 sati , na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, sala br.42

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Adnan Ibrahimović, redovni profesor

uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik

  • dr.sci. Kenan Mandžić,vanredni profesor

uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,

  • dr.sci. Elvir Babajić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Mineralogija i petrologija“ Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Voditelj

Vijeća za doktorski studij Geologija

Dr.sci. Sejfudin Vrabac, redovni  profesor

You may also like...