Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije Mufida Tokića

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
III ciklus studija- Građevinarstvo, naučna grana Hidrotehnika
Tuzla, 30.12.2019. godine

OBAVJEŠTENJE
o odbrani projekta doktorske disertacije

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Mufida Tokića, MA građevinarstva, pod naslovom: „PROCJENA UNOSA NANOSA U HIDROAKUMULACIJU PRIMJENOM „SWAT“ MODELA NA PRIMJERU AKUMULACIJE MODRAC“, održati će se 03.02.2020. godine sa početkom u 11,00 sati na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Dinka Pašić-Škripić redovni profesor,

uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika,

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik

  • dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor

 uža naučna oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“

 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

  • dr.sci. Zahid Bašić,vanredni profesor

  uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“

 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,

Voditelj III ciklusa studija

Dr.sci. Nedim Suljić, red. prof.

You may also like...