Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije Anadela Galamića

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
III ciklus studija- Građevinarstvo, naučna grana Hidrotehnika
Tuzla, 30.12.2018. godine

OBAVJEŠTENJE
o odbrani projekta doktorske disertacije

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Anadela Galamića, MA građevinarstva, pod naslovom: „Odvodnja oborinskih voda sa saobraćajnica uz analizu metoda proračuna terena za građenja“, održat će se u srijedu 29.01.2019. godine sa početkom u 10,00 sati na Rudarsko-geološko-građevinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Odbrana projekta će se održati pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor

uža naučna oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik

  • dr.sci. Zahid Bašić,vanredni profesor

uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,

  • dr.sci. Izet Žigić, redovni profesor, uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Voditelj III ciklusa studija

Dr.sci. Nedim Suljić, red. prof.

You may also like...