Osnovne informacije o potresima

Tokom posljednjih nekoliko sedmica u bosanskohercegovačkom diskursu intezivirana je tematika potresa i njegovih posljedica. U cilju informisanja javnosti po ovome pitanju u prilogu smo pripremili nekoliko slajdova koji pojašnjavaju razloge uzroke nastanka potresa, mape našeg i okolnog područja sa kritičnim zonama, kompariraju podatke iz prošlosti sa novijim podacima i način mjerenja jačine potresa za koje se nadamo da će biti od koristi po pitanju boljeg razumjevanja ove teme.

You may also like...