ReSyLAB and GEO-EXPO 2019

ReSyLAB and GEO-EXPO 2019 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina – Fourth Announcement

Dear Colleagues and Friends,

We are pleased to inform you that 4th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region – ReSyLAB 2019 and 9th scientific and expert conference GEO-EXPO 2019 will be held at the Hotel Holiday in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, on October 23-25, 2019.

Symposium topics are as follows: Landslides, Mapping, Geotechnical Investigation and Monitoring, Environment Engineering, Underground Structures, Geotechnical Hazards and Risks, Road Infrastructure, Foundations and Landfills.

More details on the ReSyLAB & GEO-EXPO 2019 event may be found in the attached 4th Announcement file.

For the additional information, please contact us on e-mail address: geotehnika@geotehnika.ba 

Best Regards,

Organizing Committee

—–

ReSyLAB i GEO-EXPO 2019 Sarajevo, Bosna i Hercegovina – Četvrto obavještenje

Poštovani prijatelji i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se 4. regionalni simpozijum o klizištima za Jadransko-balkansku regiju (ReSyLAB 2019)  i 9. naučno-stručni skup GEO-EXPO 2019 održati u Hotelu Holiday u Sarajevu, 23. – 25. oktobra/listopada 2019.

Teme simpozija su: klizišta, kartiranje, geotehničko istraživanje i monitoring, okolišno inženjerstvo, podzemne konstrukcije, geotehnički hazardi i rizici, saobraćajna infrastruktura, temeljenje i deponije. 

Detalji o simpozijumu i naučno-stručnom skupu mogu se naći u priloženom 4. obavještenju. 

Za dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate na email adresi: geotehnika@geotehnika.ba

Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor

You may also like...