Na RGGF-u u Tuzli izvedena združena pokazna vježba evakuacije i spašavanja

Na Rudarsko – geološko- građevinskom fakultetu u Tuzli održana je združena pokazna vježba. Simuliran je požar, nakon kojeg se oslobodila  veća količina opasnih gasova, dolazi do eksplozije i povrijeđivanja nekoliko osoba te zapaljenja vatrogasca. Uslijedila je akcija spašavanja i evakuacija uposlenika fakulteta, uz korištenje savremene opreme kao što su dronovi i termalne kamere.

Osnovni cilj vježbe je uvježbati sve aktere za djelovanje u pravim kriznim situacijama. Opremanje ovakvih službi treba da bude permanentno i nikad ne možemo biti zadovoljni nivoom opremljenosti za zaštitu jer uvijek želimo više i bolje, a  u poređenju sa ostalima u TK smo ispred svih. Svaki dan radimo na tome da uvježbavamo jedinice i da se pripremamo sa onim što je moguće, te da odgovorimo svakom zadatku”, kazao je Slavko Stjepić, pomoćnik gradonačelnika za Službu civilne zaštite Grada Tuzle.

“Ovo što radimo je svakodnevni posao vatrogasaca, a cilj nam je da više uključimo druge segmente kao što su u ovom slučaju uposlenici fakulteta i studenti, kako bi više naučili i stekli nova saznanja vezana za nesreće, a najvažni dio cijele vježbe je evakuacija”, kazao je Senad Ahmetagić, zamjenik starješine Profesionalne vatrogasne jedinice.

Služba civilne zaštite Grada Tuzle je ovom vježbom nastavila sa kontinuitetom edukacije građana, sa posebnim akcentom na obrazovnim institucijama, a kako bi se se što bolje snašli i reagovali u kriznim situacijama.

Dekan Rudarsko geološko građevinskog fakulteta, Kemal Gutić je istakao kako je važno da se  svi educiraju, te da je vježba značajna za praktičnu edukaciju uposlenika i studenata fakulteta, a posebno za studente na odsjeku sigurnosti.

Vježba pod nazivom „RGGF 2019“, dio je obilježavanja mjeseca „Oktobra – mjeseca zaštite od požara“, i 13.oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, posvećenog borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa.

Učestvovali su prestavnici Službi zaštite i spašavanja Grada Tuzle, odnosno Služba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, Crveni križ Grada Tuzle, Služba hitne medicinske pomoći tuzlanskog „Doma zdravlja“ , Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, RTV 7 Tuzla, te zaposlenici i studenti RGGF-a.

Medijska pokrivenost

You may also like...