Obavijest o združenoj pokaznoj vježbi

U povodu obilježavanja ‘Oktobra – mjeseca zaštite od požara’ i  Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, posvećenog borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, odnosno pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila, Služba civilne zaštite Grada Tuzle organizuje niz aktivnosti. Prva od njih je združena pokazna vježba „RGGF 2019“ koja će se održati u četvrtak, 17. oktobra na lokaciji  Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Tuzla.

U vježbi će učešće uzeti službe zaštite i spašavanja Grada Tuzle, kao i drugi subjekti koji su, po prirodi posla kojim se bave, angažovani i u realnim situacijama: Služba civilne zaštite-Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, Crveni križ Grada Tuzle, Služba hitne medicinske pomoći JZNU „Dom zdravlja“ Tuzla, RTV 7 Tuzla, MUP TK PU Tuzla, te zaposlenici i studenti  Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli („RGGF“), koji su i domaćini ovoj vježbi, odnosno vježba se izvodi na objektu pomenutog fakulteta, koji se nalazi u Ulici Univerzitetska broj 2. Tim povodom,  u ponedjeljak, 14.10.2019.godine, u 12.00 sati, u prostorijama RGGF Tuzla, upriličena je konferencija za medije, na kojoj su se obratili predstavnici Službe civilne zaštite, Odjeljenja za upravljanje rizicima od katasrofa i Profesionalne vatrogasne jedinice i RGGF.

„Naša je i zakonska i svaka druga obaveza da građanstvo što bolje pripremimo za slučajeve u kojima se mogu suočiti sa nekom od od prirodnih ili drugih katastrofa. U tu svrhu i narastajuće potrebe u svijetu zbog sve većih rizika koji se javljaju uglavnom uslijed antropoloških razloga tj. čovjekovih aktivnosti, mi smo suočeni sa potrebom da podignemo svjesnost od postojanja tih problema na viši nivo, ali i da intenzivno radimo na njihovoj prevenciji i smanjenju kroz rad na jačanju otpornosti zajednica prema njima. Na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli pokrenut je i postdiplomski studij u okviru Erasmus projekta pod nazivom “Upravljanje rizicima od katastrofalnih događaja i protiv požarni inžinjering” kako bi se odškolovali kadrovi koji će biti kadrovi u ovoj oblasti“, kazao je u svom obraćanju medijima prof. dr. Zvjezdan Karadžin, koordinator za odnose sa medijima u ovom projektu.

Termin održavanje vježbe je 17.10.2019. godine u periodu od 10:30 do 12:30 sati. Lokacija izvođenja je Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati. Parking prostor kod RGGF-a, Prirodno-matematičkog fakulteta, Pravnog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Ekonomskog fakulteta biti će zatvoren dana 17.10.2019. u periodu od 06:00 do 13:00 sati.

Više informacija na:

You may also like...