Weiser stipendije za akademsko osoblje

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 10.9.2019. godine

Obavještavamo akademsko osoblje da je aplikacijski proces za Weiser stipendije na Univerzitetu u Mičigenu, SAD otvoren do 15.9.2019. godine. Aplicirati može akademsko osoblje u zvanju docenta, vanrednog i redovnog profesora koji su stalno zaposleni na Univerzitetu u Tuzli.

Stipendije za kratkotrajne istraživačke posjete u trajanju od četiri sedmice ili tri mjeseca uključuju povratnu avionsku kartu, smještaj, zdravstveno osiguranje i dnevnice. Weiser Centar će dodijeliti 5 do 7 stipendija za putovanje na Univerzitet u  Mičigen, Ann Arbor u periodu februar-april 2020. ili u periodu septembar-novembar 2020. godine.

Pozivaju se svi zainteresovani da dostave svoje prijedloge iz bilo koje oblasti istraživanja ili podučavanja sa jednim od kolega predavača Univerzitetata u Mičigenu. Odabir stipendista će se obaviti na Univerzitetu u Mičigenu nakon pregleda dostavljenih prijedloga.

Dokumentacija za apliciranje se šalje putem emaila naweiser@fulbright.edu.pl., a uključuje sljedeće:
• CV
• Popunjen obrazac za aplikaciju (obrazac se može preuzeti na stranici)
• Diploma
• Kopija pasoša – stranica sa slikom
• Pismo motivacije (personal statement) na dvije stranice u kojoj treba navesti istraživački ili zajednički projekat koji se planira na Univerzitetu u Mičigenu, razlog za apliciranje, koristi boravka na Univerzitetu u Mičigenu za matični univerzitet, i razlog odabira četverosedmičnog ili tromjesečnog perioda istraživanja
• Pozivno pismo sa Univerziteta u Mičigenu – nastavnika sa kojim će se istraživanje sprovesti. Pozivna pisma upućena mailom će se uzeti u obzir. Više o fakultetima i odsjecima na Univerziteu u Mičigenu na https://umich.edu/. Postupak apliciranja za saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Mičigenu se promijenio, prije apliciranja treba provjeriti ‘najčešće postavljena pitanja’ na https://ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows/faqs.html.
• Pismo preporuke Rektora Univerziteta ili Dekana matičnog Fakulteta
• TOEFL (broj osvojenih bodova na testu ukoliko je položen u posljednje tri godine)
• Pristanak na intervju putem telefona ili Skype-a

Više informacija možete pronaći na: https://ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows.html i https://fulbright.edu.pl/weiser/

You may also like...