Procjena ugroženosti BiH od nesreća

Prof.dr.sc. Nedim Suljic, je član Radne grupe za ažuriranje procjene od prirodnih i drugih nesreća u BiH, koju organizuje misija OSCE u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH. Jedan je od cetiri profesora sa Univerziteta u BiH, koji zajedno sa predstavnicima svih državnih i entitetskih ministarstava ažuriraju procjenu ugroženosti naše zemlje od prirodnih i drugih nesreća. Poseban akcenat, a koji će biti uvršten u ugroženost BiH, bit ce i na ugroženosti Grada Tuzle i TK poplavama i klizistima.

You may also like...