Gostujuća predavanja u ljetnom semestru na II ciklusu studija „Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara“

U okviru ERASMUS+ K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty) Projekta pokrenuti su studijski programi na nivou master i doktorskih studija iz oblasti Upravljanja u kriznim situacijama i protivpožarnog inženjeringa (Disaster Risk Management & Fire Safety Engineering) na 6 visokoškolskih ustanova u zemljama Zapadnog Balkana. Master program je jedinstven na svim visokoškolskim ustanovama i harmoniziran sa sličnim studijima u EU, ali i prilagođen specifičnostima visokog obrazovanja i stvarnim potrebama civilnog društva u regionu. Na Univerzitetu u Tuzli prva generacija studenata ovog studija upisana je akademske 2018/19 godine.

Tokom ljetnog semestra na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu održan je niz gostujućih predavanja profesora sa partnerskih institucija koji participiraju u projektu na sljedeće teme:

  1. “Industrial Accidents prevention” (Risk Assessment and Treatment in Accidents prevention), predavač: Doc. Ing. Katarína Hollá, PhD Faculty of Security Engineering, University of Žilina, Slovakia,
  2. “Fire damages of reinforced concrete structures and repair possibilities”, predavač: Prof dr Vlastimir Radonjanin, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad,
  3. “Stakeholders in disaster risk management and decision making”, predavač: Dorina Koçi, PhD, Faculty of Economics, University of Tirana, Albania,
  4. “Structural assessment of historical constructions and selected retrofitting techniques” , predavač: Enea Mustafaraj, PhD, Faculty of Architecture and Engineering,  EPOKA University, Albania,
  5. “Risk management of investment projects”, predavač: Marijana Lazarevska, PhD, Assist. Prof. at Civil Engineering Faculty, Skopje, Macedonia i
  6. “Methods supporting fire risk assessment and management”, predavač: Frank Markert, PhD, Associate Professor, Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering, Section for Building Design.   

You may also like...