Posjeta brani Modrac

Studenti treće godine građevinskog odsjeka su dana 17.05.2019. godine sa dr.sc. Nedimom Suljićem, redovnim profesorom, posjetili branu i hidroakumulaciju Modrac. Posjeta studenata obavljena je u sklopu nastavnog predmeta “Hidrotehničke građevine 1” u kome se izučavaju betonske brane i hidroakumulacije.Tokom posjete, upravnik brane Modrac g-din Arapčić, je upoznao studente sa radom brane, upravljanjem hidroakumulacijom i radom hidroelektrane instalisane snage 2MW.Posjeta je omogućila bolji i jasniji uvid studenata u samu konstrukciju brane, upravljanje branom i hidroakumulacijom kao i uvid značajne kote i zapremine u hidroakumulaciji, što su na predavanjim i vježbama izučavali i radili.

You may also like...