Prof. dr. Nedim Suljić sa studentima u Subotici

Voditelj trećeg ciklusa studija Prof. dr. Nedim Suljić zajedno sa studentima posjetio je Suboticu (R. Srbija), gdje je održao predavanja i vježbe uz aktivno učešće na konferenciji iz oblasti Hidrotehnike. Tom prilikom su predstavljeni radovi i potpisan protokol o nastavku saradnje iz oblasti naučno istraživačkog rada na polju međunarodnih projekata.

You may also like...