Poziv na predavanja povodom Dana planete Zemlje

Povodom Dana planete Zemlje na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Prof.dr.sc. Esad Prohić sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Geološki odsjek, održat će predavanja na temu

“Obrazovanje za budućnost-

doprinosi novom kurikulumu kolegija znanosti o okolišu”

Iznimno veliki troškovi sanacije zagađenih dijelova okoliša, sve veća osjetljivost sustava i smanjenje kapaciteta sposobnosti samopročišćavanja sastavnica okoliša, te saznanje i dokazi da globalni problem okoliša utječu ne samo na globalna i regionalna, nego i na lokalna stanja i kvalitet okoliša, zahtijevaju i traže nove paradigme i silabuse obrazovanja o okolišu i to kako u obrazovnim programima, tako i u pristupu obrazovanju, posebno visokoškolskom. 

Od pet glavnih principa na kojima se temelji moderni pristup gospodarenja okolišem, sve se više u posljednje vrijeme nameće “Princip opreza” (“Precautionary principle”) u svojem izričaju: “ Ako sumnjaš, djeluj” (“If you have doubt, act”). Objašnjene i djelovanje u skladu s tim principom (ali, naravno i ostalih pet glavnih principa) postaju temelj modernog obrazovanja o okolišu.

Prof.dr.sc. Esad Prohić će se u predavanju osvrnuti na “Hemijske vremenske bombe” (“Chemical Time Bomb”) i “Sustave ranog upozorenja (“Early warning system”) koji se baziraju na mjerenju uspostavljenih indikatora zagađenja i parametara okoliša, te dijelove silabusa koji se odnose na “Etiku okoliša”, “Globalne problem okoliša”, “Ekonomjiu okoliša” iprirodoznanstveni pristup gospodarenju otpadom i cirkularnu ekonomiju.

Predavanja će se održati u četvrtak 18.04.2019. u 13 hu amfiteatru Rudarsko-geološko građevinskog fakulteta.

You may also like...