Održano gostujuće predavanje na temu „Natural Harazds Risk Management“ u okviru Erasmus+ projekta K-FORCE

U utorak 11.12.2018. godine sa početkom u 16 sati u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli održano je gostujuće predavanje iz oblasti „Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara“.

Predavač je bio redovni profesor dr. Michael H.F. Nielsen iz Danske, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u ovoj oblasti. Tema predavanja, kojem je prisustvovao veliki broj studenata sva tri ciklusa studija kao i predstavnici struktura Civilne zaštite Tuzlanskog kantona i lokalnih zajednica, bila je „Upravljanje rizikom od prirodnih opasnosti“ (Natural Harazds Risk Management).

Ovo predavanje prvo je unizu od ukupno 8 gostujućih predavanja koja će se organizovati na RGGF-u uokviru K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty) projekta do juna 2019. godine.

You may also like...