Utvrđen broj studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini

Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 13.06.2018. godine, dao je saglasnost na Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini.

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2018. god.

Konkurs za upis studenata na prvi,integrirani prvi i drugi ciklus, drugi i treći ciklus studija Univerziteta u Tuzli  u ak. 2018/19. godini biti će objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” u subotu, 16.06.2018. godine.

You may also like...