Posjeta brani Modrac

11.05.2018. održana je posjeta brani Modrac sa studentima 3 godine građevinskog odsjeka u sklopu nastavnog predmeta Hidrotehničke građevine 1 u kome se izučava proračun i dimenzioniranje hidroakumulacija i gravitacionih betonskih brana. Studenti su se upoznali sa karakteristikama brane Modrac, kontrolnom prostorijom za upravljanje temeljnim ispustima i hidroelektranom, obišli su mašinsko postrojenje hidroelektrane i upoznali se sa radom hidroelektrane i radovima na sanaciji tijela brane i injektiranjem temeljnog tla pored brane Modrac.

You may also like...