Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, koji je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i na web stranici Univerziteta.

You may also like...