Sažeti izvještaj o obavljenim i planiranim putovanjima u okviru Erasmus+ K-force projekta

U okviru K-FORCE projekta, Univerzitet u Tuzli kao partnerska institucija raspolaže sa budžetom za putovanja (Travel costs i Cost of Stay) u ukupnom iznosu od 25.795,00 eura. Ovaj iznos podrazumijeva putovanja i boravak tokom redovnih sastanaka konzorcijuma, treninga, studijskih posjeta i workshopova tokom trajanja projekta. Sva putovanja (sadržaj, trajanje, destinacija, broj učesnika i drugi detalji) određeni su projektnom dokumentacijom, a izvod se nalazi u prilogu br. 1.

Pored ovog dijela budžeta za putovanja u „glavnom“ projketu, K-FORCE je aplicirao i dobio zaseban fond za mobilnost studenata i nastavnog osoblja tokom trajanja projketa. Ovaj dio projekta naziva se Mobility Strand (skraćeno SMS), i on se posebno dodjeljuje kao podrška glavnom projektu, s time da odobravanje glavnog projketa ne garantuje i odobravanje SMS fonda (posebna komisija pri Europskoj komisiji odobrava ovaj dio sredstava). Univerzitet u Tuzli, u okviru SMS šeme razmjene nastavnog osoblja i studenata tokom trajanja projekta raspolaže sa fondom od 33.850,00 eura. SMS fond posebno se administrira (u našem slučaju administrira ga Ured za međunarodnu saradnju UNTZ), ali je K-FORCE tim zadužen za realizaciju i pravdanje sredstava.

 1. Obavljena putovanja

Od početka projekta, obavljena su slijedeća putovanja u okviru prva 3 Work Package-a (Preparation, Developement i Implementation), koja su se uglavnom ticala razvoja projekta, harmoniziranja potreba i pripreme master studija:

 • Kick-off Meeting, zvanično otvaranje projekta, 12-14.12.2016., Univerzitet u Novom Sadu. Ispred Univerziteta u Tuzli prisutni su bili dr.sc. Damir Zenunović i dr.sc. Rijad Šišić. Tokom dva dana prezentiran je plan realizacije projekta, a svaki partner je prezentirao svoje viđenje projekta, a posebno realizaciju dijelova projekta za koje je zadužen (u slučaju Univerziteta u Tuzli, predsjedavajući smo za Work Package 3: Implementation).

 • Project Management Meeting, Tirana (Albanija), 22-25.01.2017. Domaćini sastanka bili su Univerzitet u Tirani i EPOKA Univerzitet Tirana. Na ovom radnom sastanku menadžmenta određene su smjernice i postavljeni temelji zajedničkog master studija iz oblasti Upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i protivpožarni inžinjering. Ispred K-FORCE tima radnm sastanku prisustvovali su dr.sc. Rijad Šišić i Aneta Jokić. Prezentovano je i naše viđenje master studija, potrebe BiH za specifičnim kadrom i specifičnosti sistema i prilika u BiH za implementaciju jednog ovakvog programa.

 • Studijska posjeta i management meeting, Aalborg University (Danska), 24-29.04.2017. Domaćini radnog sastanka i studijskog putovanja bili su Alborg University i njegova ispostava u Ejsbergu. Ispred Univerziteta u Tuzli, sastanku su prisustvovali dr.sc. Rijad Šišić, dr.sc. Zvjezdan Karadžin i Aneta Jokić. Na radnom dijelu sastanka dat je konačni prijedlog oblika implementacije master programa po institucijama, kao i odabir zajedničkih predmeta radi kasnije razmjene studenata. U okviru studijske posjete Univerzitetu, tim je obišao kampus i laboratorije za ispitivanje materijala, te prisustvovao zanimljivim konceptima timske nastave (project-based education).

 • Studijsko putovanje i project management meeting, DTU (Tehnički univerzitet Danska, Kopenhagen) i Lund University (Švedska). Sastanak i putovanje trajalo je od 25-30.05.2017. godine. Ispred K-FORCE tima na putovanju i sastancima bili su dr.sc. Damir Zenunović, dr.sc. Kenan Mandžić i dr.sc. Adnan Ibrahimović. Na radnim sastancima definisan je konačni oblik master studija, prezentiran progres projekta u drugim segmentima (nabavka opreme, promocija, zainteresiranost), a partneri su prezentirali i dvije ankete (studentska i anketa među profesionalcima u oblasti upravljanja rizicika kod katastrofa i protivpožarnog inžinjeringa). Također, radna grupa je obišla dva kampusa (Lund i Kopenhagen), koji slove za svjetske centre u ublasti upravljanja rizicima i protivpožarne zaštite.

 • I Internacionalni K-FORCE Sympozium, Novi Sad, 13-16.09.2017. U okviru K-FORCE projekta predviđeno je održavanje dva međunarodna naučna simpozijuma. Cilj je promocija nauke u regiji, objavljivanje radova iz oblasti DRM&FSE, promocija projekta, master i doktorskih studija pokrenutih u okviru Projekta. Prvi simpozij održan je u Novom Sadu, a ispred Univerziteta u Tuzli simpoziju su prisustvovali dr.sc. Rijad Šišić, dr.sc. Zvjezdan Karadžin i dr.sc. Damir Zenunović. Članovi K-FORCE tima objavili su tri rada i prezentirali svoje referate (oralno i putem poster-prezentacije). Ukupno je uzelo učešća više od 70 naučnika iz 10 zemalja, objavljeno je 34 rada (u Zborniku radova) i organizovano 4 predavanja.

 • Studijsko putovanje, management meeting i workshop, University of Žilina (Slovačka), 29.01.-03.02.2018. Na radnom sastanku određene su smjernice za Long Life Learning platformu i kurseve, a diskutovano je i o predstojećem periodu i problematici razmjene nastavnika i studenata (Student Mobility i Teaching Mobiliti šeme). Ispred Univerziteta u Tuzli i K-FORCE tima sastanku i posjeti prisustvovali su dr.sc. Jelena Marković, dr.sc. Zvjezdan Karadžin i dr.sc. Rijad Šišić. Prezentiran je progres projekta, tea ktuelna problematika vezana za realizaciju LLL kurseva i razmjene nastavnika i studenata.

Predstojeća putovanja

Redovni sastanci menadžmenta projekta

 • Studijsko putovanje i project management meeting, Skopje/Ohrid, 02-06.07.2018. (3-4 osobe, 5 dana)
 • K-FORCE II Symposium, Novi Sad, septembar 2018, Symposium za studente i mentore
 • Lectures and Workshops, Tirana (Albanija), decembar 2018. (2 osobe 4 dana)
 • Lectures and Workshops, Tuzla (BiH), april/maj 2019
 • K-FORCE 2, Media promotions, Tirana (Albanija), septembar 2019 (3 osobe, 4 dana)
 • Closing Meeting, Novi Sad, oktobar 2019 (2 osobe, 4 dana)

 

 • Teaching Mobility (ljetni semestar ak. 2017/18)

 

 • Teaching Mobility (Trening za nastavnike) – DTU (Tehnički univerzitet Danska, Kopenhagen), 12-23.03.2018., (predložena dr.sc. Edisa Nukić)
 • Teaching Mobility (Trening za nastavnike) – Građevinski fakultet Skopje/IZIIS Skopje, 11-25.04.2018. (predložena Aneta Jokić)
 • Teaching Mobility (Trening za nastavnike) – Univesity of Žilina (Slovačka), 22.04.-04.05.2018. (još uvijek nema prijedloga nastavnika za ovaj trening)
 • Teaching Mobility (Trening za nastavnike) – Aalborg University (Danska), 07-18.05.2018. (predložen Damir Malkočević)

 

 • Student Mobility

 

Nakon upisa studenata na master studij Upravljanje rizicima kod katastrofalnih događaja i protivpožarni inžinjering, studenti će imati priliku razmjene na zajedničkim predmetima unutar K-FORCE konzorcija (2 zajednička predmeta za sve master studije pokrenute unutar projekta). Ova razmjena studenata također je finansijski i administrativno pokrivena Mobility Strand fondom.

You may also like...