Prvi poziv za dostavu radova za novi broj Glasnika RGGF-a

Poštovane kolegice i kolege,

u pripremi je 6. broj našeg Glasnika, te vas pozivamo da dostavite svoje radove do kraja marta 2018.godine.
Takođe vas molimo da poziv proslijedite svojim kolegama sa kojima sarađujete, te da zajedno doprinesemo kako prepoznatljivosti časopisa našeg Fakulteta, tako i promociji naučne misli i naučnoistraživačkih rezultata.

Kontakt osoba za više informacija: Rejhana Dervišević – rejhana.dervisevic@untz.ba

You may also like...