Aplikacija “Minerali”

Aplikaciju „Minerali“ su uradili studenti geološkog odsjeka uz pomoć kolega sa drugih fakulteta. Iako sam naziv aplikacije zvuči veoma jednostavno, oni koji znaju kako se programiraju Android aplikacije, sa sigurnošću će potvrditi kako je težak posao izraditi ovako nešto. U prilog tome ide i činjenica da je za njenu izradu bilo potrebno oko desetak mjeseci.

Razlog zašto je odabrana ova problematika jeste što se već na prvoj godini uče osnove o mineralima, počevši od definicije, podjele u grupe, osnovna svojstva itd. Cilj je bio da se izdvoje najvažniji minerali, da na jednom mjestu budu osnovne informacije o njima, i to na našem jeziku kako bi aplikacija bila svima razumljiva.

Važno je napomenuti da je aplikacija besplatna i da će biti od koristi, kako studentima našeg tako i ostalih fakulteta, kao i svima onima koji se bave ili žele znati nešto više o pojedinim mineralima.

Link aplikacije “Minerali”: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedim.hp.minerali

IZGLED APLIKACIJE: 83 odabrana minerala su abecedno poredani, a za svaki od njih urađena je makroskopska i mikroskopska determinacija, kao i tabela u kojoj su navedena osnovna svojstva (naziv minerala, formula, kojoj grupi pripada, kristalni sistem, nalazišta u BiH itd.).

U izradi aplikacije su učestvovali: Adem Mujanović i Miralem Kamerić – bachelor inžinjeri geologije, Samir Ustalić i Adi Redžić, studenti IV, odnosno III godine geološkog odsjeka.  U istoj su učešće uzeli i diplomirani inžinjeri elektrotehnike i mašinstva: Nedim Gajnulović, Samir Gajnulović i Sadmir Delić, koji su programirali ovu aplikaciju. Cijeli ovaj proces se odvijao pod mentorstvom prof. Elvira Babajića, docenta sa našeg fakulteta.

Par dana nakon što je aplikacija objavljena, formirana je nova ekipa koja je spremna za nove izazove. Uz pregršt ideja, odlučeno je da do proljeća bude završena još jedna aplikacija, a koja će se odnositi na stijene. Nastojat će se da fotografije, kako makroskopske tako i mikroskopske, budu potkrijepljene što većim dijelom sa uzorcima koje posjeduje naš fakultet.

Također, planirano je da se započne i sa geološkom nomenklaturom, vjerovatno i najzahtjevnijim izazovom, obzirom da se planira izdvojiti ogroman broj pojmova iz svih geoloških disciplina i objediniti ih na jedno mjesto, gdje bi svaki pojam pratila odgovarajuća fotografija.

Uz ranije navedene učesnike, u međuvremenu ekipi su se priključili i  sljedeći studenti: Husnija Akmadžić – student IV godine, Armin Hasić i Viktorija Musa – studenti III godine i Safet Mutapčija – student II godine. Svi sa geološkog odsjeka.

Također, pozivaju se svi zainteresovani studenti da se priključe radu, kako bi svi zajedno promovisali fakultet na najbolji mogući način.

You may also like...