Svečano otvaranje Kongresa Georeks 2017

Danas je, sa početkom u 12 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta svečano otvaren Međunarodni kongres studenata geotehnoloških fakulteta „GEOREKS 2017“.

Ciljevi Kongresa su:
– Razvoj organizacionih sposobnosti i komunikativnosti kod studenata.
– Pružiti priliku studentima da se uključe u naučno – istaživački rad, da još kao studenti istražuju, pišu i objavljuju radove koji im kasnije mogu služiti kao reference.
– Povezivanje (saradnja) studenata, profesora i obrazovnih institucija, u cilju osnaživanja postojećih, te stvaranja novih partnerstava i prijateljstava.
– Razmjena iskustava, prezentacija dostignuća, usklađivanje planova i programa, eventualna razmjena studenata, mogućnosti zaposlenja, stipendiranja i sl.

 

You may also like...