Evidencija ispita

U članu 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16 i 5/17), koji govori o postupku provjere znanja i ocjenjivanja, u stavu (1) se navodi da „znanje i rad studenata provjerava se i ocjenjuje tokom nastave i završnog ispita o čemu se vodi evidencija na način utvrđen odlukom vijeća organizacione jedinice , a konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova“.

Shodno navedenom u obavezi ste usvojiti formu evidencije ispita na vašem fakultetu. U prilogu nalazi se okvirni prijedlog Evidencije ispita, koja se može adaptirati shodno specifičnostima silabusa.

You may also like...