Održavanje prijemnog ispita

Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za ak.2017/2018.g., određeno je da se dana 03.07.2017.godine održi prijemni ispit, sa početkom u 10 sati.

You may also like...