Informacija o realizaciji ispita

Poštovani,

U vezi sa realizacijom ispita na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli, ovim putem Vas podsjećam na obavezu akademskog osoblja u saradničkom zvanju asistenta i višeg asistenta da učestvuju u održavanju ispita u svim ispitnim terminima. Obavljanje navedenih poslova obaveza je, kako saradnika zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli, tako i spoljnih saradnika angažovanih po osnovu ugovora o angažovanju u izvođenju nastave u tekućoj akademskoj godini.

Obzirom da su Dekani odgovorni za organizaciju i provođenje naučno-nastavnog procesa na fakultetu,molim Vas da o naprijed navedenom obavijestite nastavnike i saradnike kako bi realizacija ispita protekla nesmetano.

Kad je u pitanju organizacija ispita, takođe Vas obavještavam da zaposlenici Univerziteta iz reda akademskog osoblja ne mogu koristiti godišnji odmor u vrijeme ispitnih rokova na Univerzitetu u Tuzli te Vas molim da o tome vodite računa prilikom utvrđivanja rasporeda korištenja godišnjeg odmora.

S poštovanjem,

REKTOR
Dr. sc. Zumreta Kušljugić, redovni profesor

You may also like...