Master program „Geodesy and Land Management“

Profesor Wilhelm Stelling sa Tehničkog univerziteta „Georg Agricola“, dana 26.05.2017. godine posjetio je Univerzitet u Tuzli gdje se sastao sa predstavnicima menadžmenta i akademskog osoblja.

Profesor Stelling upoznat je sa dosadašnjim aktivnostima i budućim planovima vezanim za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli, te su razmotrene mogućnosti zajedničkih projekata i ostalih vidova saradnje u budućnosti.

Tokom radnog sastanka razgovaralo se o predstojećem pozivu zajedničkog projekta Erasmus + i DAAD-a, namijenjenog studentima master studija Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, koji putem ove stipendije mogu provesti jedan ili dva semestra na master studiju Tehničkog univerziteta „Georg Agricola“.

Master program  „Geodesy and Land Management“ namijenjen je studentima upisanim na master studij Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za predstojeću akademsku 2017/18 godinu. Nastava na navedenom master programu izvodi se u potpunosti na engleskom jeziku.

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj web stranici Tehničkog univerziteta „Georg Agricola“: https://www.thga.de/en/faculties-of-the-thga/faculty-1-geo-resources-and-process-engineering/master-programs/geodesy-and-land-management/, a sam poziv za studente će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Tuzli.

You may also like...