Monthly Archive: Juni 2017

Studenti u susret nauci – StES 2017

Studentski parlament u Banjoj Luci u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, ove godine organizuje 10. tradicionalnu naučnu konferenciju “Studenti u susret nauci – StES 2017.”. Više informacija o konferenciji možete vidjeti na sljedećem...

Evidencija ispita

U članu 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16 i 5/17), koji govori o postupku provjere znanja i ocjenjivanja, u stavu (1) se navodi da „znanje i rad studenata...