Daily Archive: Mart 19, 2017

Virtuelni 3D prikaz podzemnog rudnika Velenje

Zahvaljujući uspješnoj saradnji Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Fakultet prirodnih nauka i inženjerstva (NTF) Univerziteta u Ljubljani, zajedno sa privredom ZD RU Kreka i rudnika Velenje, prezentiran je vituelni 3D prikaz...

UNO RGGF

Plan realizacije nastavnog procesa odvija se shodno usvojenim UNO RGGF.