Category: Aktuelnosti

Studentski krediti

Poštovani studenti svih ciklusa studija Univerziteta u Tuzli, u cilju što lakšeg pristupa i pružanja mogućnosti svima za obrazovanje pod jednakim uslovima, Univerzitet u Tuzli je posredovao kod poslovih banaka na području TK, kako...

Master program „Geodesy and Land Management“

Profesor Wilhelm Stelling sa Tehničkog univerziteta „Georg Agricola“, dana 26.05.2017. godine posjetio je Univerzitet u Tuzli gdje se sastao sa predstavnicima menadžmenta i akademskog osoblja. Profesor Stelling upoznat je sa dosadašnjim aktivnostima i budućim...