Category: Aktuelnosti

Uputstvo za polaganje prijemnog ispita

Uputstvo o polaganju prijemnog ispita za kandidate koji su se prijavili na konkurs za upis studenata u  I  godinu prvog ciklusa studija na Rudarsko-Geološko-Građevinskom Fakultetu Univerziteta Tuzli u akademskoj 2016/2017. godini možete pronaći u...

Alumni RGGF

Alumni RGGF – susret generacija rudarstva i geologije 04.06.2016. godine. Izabran voditelj alumnija RGGF-a Ejub Mumić, dipl.inž. rudarstva, istaknuti stručnjak iz prakse i uspješan privrednik. Sekretar alumnija RGGF-a je Dervo Žuga. Ovaj prijedlog je...

Korigovani raspored ispita

Poštovane kolege, Na inicijativu predsjednika Unije studenata RGGF vezanu za polaganje ispita iz prethodnog (zimskog) semestra, šaljem Vam izvod iz Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na...