Category: Aktuelnosti

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet na praksi

Shodno Nastavnom planu i programu za akademsku 2020/2021 godinu, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet organizuje stručno-edukativnu praksu u periodu od 11.06.-12.06.2021. godine. Stručna praksa ima za cilj podršku programu „Studentskom praksom brže do posla“ (www.erse.ba). Tokom boravka...

Konkurs za posao u okviru firme SEVEN PLUS

U okviru aktivnosti koje Rudarsko-geološko-građevinski fakultetu provodi na bržem zapošljavanju mladih po završetku svog obrazovanja u nastavku objavljujemo dopis kompanije Seven Plus d.o.o koji je pristigao na našu adresu. Osnivači BALKAN M PROJECTS iza...