Category: Aktuelnosti

Posjeta brani Modrac

11.05.2018. održana je posjeta brani Modrac sa studentima 3 godine građevinskog odsjeka u sklopu nastavnog predmeta Hidrotehničke građevine 1 u kome se izučava proračun i dimenzioniranje hidroakumulacija i gravitacionih betonskih brana. Studenti su se...