Category: Aktuelnosti

Saglasnost za odsustvo radi poslova NIR-a RGNF Zagreb

Shodno pozivu i zahtjevu zaposlenika dr.sc. Eldara Huseinagića, vanredni profesor, odobrava se odsustvo u periodu od 12 do 13.12.2022. godine radi poslova NIR-a, a na osnovu poslovno-tehničke saradnje sa RGNF Zagreb. Navedeni istraživač dužan...

“Retrospektiva” RGGF-a

Poštovani studenti i kolege, povodom obilježavanja dana Univerziteta upriličena je poster sesija, historijski razvoj sa osvrtom na retrospektivu fakulteta.

Saglasnost za odsustvo radi poslova NIR-a

Shodno podnešenom zahtjevu odobrava se odsustvo zaposlenicima RGGF-a radi ugovoranja poslova iz oblasti naučno-istraživačkog rada; dr.sc. Nedžad Alić vanredni profesor, lokacija RMU Breza na dan 08.12.2022. godine, tema analiza postojećeg stanja prerade ugljeva i...

Podrška RGGF-a istraživanjima mineralnih sirovina

Naučno-istraživačke aktivnosti Rudarsko geološko građevinskog fakulteta u Tuzli, započete su u periodu 1957/1958. a i danas su aktuelne. Studijski program Geologija učestvuje u svim domaćim i međunarodnim projektima istraživanja mineralnih sirovina, te posjeduje bogatu...