Category: Aktuelnosti

Evidencija ispita

U članu 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16 i 5/17), koji govori o postupku provjere znanja i ocjenjivanja, u stavu (1) se navodi da „znanje i rad studenata...

Održavanje prijemnog ispita

Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za ak.2017/2018.g., određeno je da se dana 03.07.2017.godine održi prijemni ispit, sa početkom u 10 sati.

Informacija o realizaciji ispita

Poštovani, U vezi sa realizacijom ispita na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli, ovim putem Vas podsjećam na obavezu akademskog osoblja u saradničkom zvanju asistenta i višeg asistenta da učestvuju u održavanju ispita u svim ispitnim...

Studentski krediti

Poštovani studenti svih ciklusa studija Univerziteta u Tuzli, u cilju što lakšeg pristupa i pružanja mogućnosti svima za obrazovanje pod jednakim uslovima, Univerzitet u Tuzli je posredovao kod poslovih banaka na području TK, kako...

Master program „Geodesy and Land Management“

Profesor Wilhelm Stelling sa Tehničkog univerziteta „Georg Agricola“, dana 26.05.2017. godine posjetio je Univerzitet u Tuzli gdje se sastao sa predstavnicima menadžmenta i akademskog osoblja. Profesor Stelling upoznat je sa dosadašnjim aktivnostima i budućim...