Category: Aktuelnosti

Geo 5

U suradnji s Baldinistudiom d.o.o. Zagreb 6.5. i 7.5. na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održat će se edukacija softvera GEO5. GEO5 je softverski paket za rješavanje geotehničkih problema, temeljen na tradicionalnim...

Posjeta Poljskoj

Predstavnici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta protekle su sedmice boravili u Poljskoj, gdje je uspješno realizovana nastava, praksa i vježbe u okviru doktorskih studija Rudarstva sa stručnjacima iz Katowica, Krakow AGH, sa kojima je također potpisan protokol,...

Prof. dr. Nedim Suljić sa studentima u Subotici

Voditelj trećeg ciklusa studija Prof. dr. Nedim Suljić zajedno sa studentima posjetio je Suboticu (R. Srbija), gdje je održao predavanja i vježbe uz aktivno učešće na konferenciji iz oblasti Hidrotehnike. Tom prilikom su predstavljeni...